info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

donderdag, 19 maart 2020 13:54

Vacature Algemeen Bestuurslid - Portefeuille Kamer HV&GB

 • Ingangsdatum:
  per direct
 • Aanvullende zaken:
  Portefeuille Kamer HV&GB

Het bestuur van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie is per direct op zoek naar een algemeen bestuurslid.

Naast dat hij/zij belast is met algemene zaken zal dit bestuurslid portefeuillehouder van de Kamer Hulpverlening en Gezondheidsbevordering worden. 

Over de NVVS:
De NVVS is dé vereniging van professionals die de kwaliteit en toegankelijkheid van de seksuologie in Nederland bewaakt en bevordert.
De NVVS houdt zich bezig met zowel de kwaliteit van de seksuologische hulpverlening, voorlichting, preventie als onderwijs van wetenschappelijk onderzoek. De doelstellingen van de vereniging zijn:
 • Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de seksuologie en het imago van de NVVS in Nederland.
 • Het bewaken van de toegang tot betaalbare, vindbare en kwalitatief goede seksuele gezondheidszorg in Nederland, middels het onderhouden en bevorderen van nationale en internationale contacten op het gebied van de seksuologie en aanverwante gebieden.
 • Het behouden van een gezonde en actieve NVVS ledenbasis.

Verenigingsstructuur:
De vereniging heeft minimaal 5 en maximaal 7 bestuursleden en kent 3 kamers en minimaal 3 commissies. Het bestuur representeert het multidisciplinaire karakter van de leden (+/-650) van de vereniging en komt zo’n 7 keer per jaar bijeen. De tijdsinvestering per bestuurslid is gemiddeld 2 uur per week, die van commissieleden  ongeveer 1 uur per week. Vanzelfsprekend  is de tijdsinvestering per commissie/bestuursfunctie  mede afhankelijk  van de specifieke activiteit die de commissie of het bestuurslid uitvoert. Sinds 2013 beschikt de NVVS over een eigen verenigingsmanager en event/congres manager in dienst bij Status Plus BV.

Klik hier voor de omschrijving en activiteiten van de Kamer Hulpverlening & Gezondheidsbevordering.

Binnen het bestuur is de portefeuillehouder Kamer HV&GB belast met de afstemming van taken en het bewaken van bevoegdheden tussen het bestuur en de Kamer HV&GB. Binnen een Kamer zorgt de coördinator voor afstemming met de portefeuillehouder van het bestuur. De Kamer heeft een beleidsuitvoerende bevoegdheid, het bestuur een beleidsbepalende bevoegdheid. Het is mogelijk dat de functies van coördinator en van portefeuillehouder samenkomen in één persoon. In dat geval neemt de portefeuillehouder als lid deel aan de Kamer.

Daarnaast heeft het algemeen bestuurslid de volgende taken:

 • Het (in persoon) vertegenwoordigen van de vereniging;
 • Zorgdragen voor inhoud en naleving van de statuten;
 • Bepaling van het beleid binnen de vereniging, samen met de andere bestuurders;
 • Het zijn van het beleidsmatige en bedrijfsmatige geweten binnen de vereniging.
Wij vragen:
Een betrokken NVVS-lid met de volgende competenties:
 • Beschikt over goede administratieve kennis en vaardigheden;
 • Is open en eerlijk in zijn/haar communicatie;
 • Is bereid om bestuursvergaderingen bij te wonen en daarnaast extra werkzaamheden te verrichten die voortvloeien uit de vergadering;
 • Heeft visie en is betrokken bij de vereniging;
 • Beschikt over computer vaardigheden (Word, Excel, e-mail, internet);
 • Is in staat om op strategisch niveau mee te denken en praten over het beleid van de vereniging.
 • Concrete bestuurservaring is geen vereiste.
Wij bieden:
Naast de standaard voordelen van een bestuursfunctie en het nauw betrokken zijn bij de vereniging bieden wij:
 • Een gezellige samenwerking met een informeel maar ambitieus bestuur, bestaande uit mensen met verschillende achtergronden;
 • Onkostenvergoeding (b.v. telefoon-, print-, reiskosten);
 • Mogelijkheid tot netwerkuitbreiding en verdere ontwikkeling;
 • Eventuele andere voordelen m.b.t. activiteiten van en door de vereniging;
 • Gratis lidmaatschap bij de NVVS als bestuurslid;
 • Ondersteuning door een professioneel verenigingsbureau.
Interesse gewekt?
Ben je geïnteresseerd in deze bestuursfunctie bij de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie? Stuur dan je motivatiebrief met CV naar Hester Pastoor, de voorzitter van de NVVS; e-mail: voorzitter@nvvs.info. Wil je graag meer informatie over de beide functie, neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 075-6476374.
Laatst aangepast op vrijdag, 29 mei 2020 11:34