info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

lid.worden.banner

Lid worden

Lid kan worden hij/zij, die:

 • Een academische of gelijkwaardige opleiding heeft,
 • Vanuit zijn/haar vakgebied daadwerkelijk getoond heeft, dat de seksuologie een wezenlijk onderdeel van zijn/haar werkzaamheden vormt,
 • De doelstelling en beginselverklaring van de Vereniging onderschrijft,
 • En bij wie naar het oordeel van het bestuur geen bezwaren aanwezig zijn tegen het lidmaatschap.
 • Om lid te worden van de NVVS dient u de beginselverklaring van de vereniging te onderschrijven bij aanmelding. Klik hier voor de beginselverklaring.

Voordelen van het NVVS-lidmaatschap

Als lid van de NVVS;

 • heeft u toegang tot een netwerk van > 600 NVVS-leden die werkzaam zijn in verschillende disciplines: psychologie, geneeskunde, maatschappelijk werk, pedagogiek, fysiotherapie;
 • ontvangt u een gratis abonnement op het Tijdschrift voor Seksuologie (TVS) (verschijning 4 keer per jaar);
 • ontvangt u korting op registratiegelden van de jaarlijkse NVVS- congressen en symposia;
 • ontvangt u de 2-maandelijkse e-nieuwsbrief;
 • krijgt u toegang tot de NVVS-discussielijst welke bedoeld is om met mede NVVS-leden casuïstiek te bespreken en expertise te vragen of te delen;
 • heeft u toegang tot de kamers en commissies van de NVVS;
 • heeft u een stem op de Algemene Ledenvergadering;
 • kunt u tegen een gereduceerd tarief lid worden van de European Society for Sexual Medicine (ESSM) al dan niet in combinatie met het lidmaatschap van de International Society for Sexual Medicine (ISSM) waarbij u ook online toegang tot het Journal of Sexual Medicine (JSM) ontvangt. Voor het ESSM lidmaatschap betaalt u slechts € 40,- per jaar (waarde € 50,-). Het ESSM/ISSM combinatielidmaatschap kost € 150,- per jaar (waarde € 160,-). (alléén geldig voor de academici van de NVVS). Klik hier voor het aanmeldformulier.

Soorten lidmaatschap

Gewoon lidmaatschap

Gewone leden dienen een relevante HBO- of academische- of naar het oordeel van het bestuur daarmee gelijk te stellen opleiding te hebben afgerond en daarnaast ervaring te hebben op het gebied van de seksuologie. Het recht tot stemmen op een Algemene Ledenvergadering berust bij het gewone lidmaatschap.

Student/Aspirant lidmaatschap*

Student lidmaatschap staat open voor hen die de HBO-of academische opleiding nog niet hebben afgerond en daarmee nog niet voldoen aan de eisen van het gewone lidmaatschap, maar wel interesse hebben in de seksuologie. 

Het aspirant lidmaatschap open voor professionals in opleiding tot Seksuoloog NVVS, Consulent Seksuele Gezondheid NVVS of de Aantekening Seksuologie NVVS. 

Leden met een student of aspirant lidmaatschap hebben geen stem op de Algemene Ledenvergadering en hebben ook geen mogelijkheid om toe te treden tot het bestuur of kamers van de NVVS.

Erelidmaatschap

Ereleden worden op grond van hun bijzondere verdiensten voor de seksuologie door het bestuur voorgedragen. De benoeming als zodanig dient te worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.

Tarieven 2020

#OmschrijvingTarief per jaarTarief aanmelding na 1 juli
1 Gewoon Lidmaatschap (Universitaire opleiding) € 211,50 € 106,50
2 Gewoon Lidmaatschap (HBO opleiding) € 166,50 € 86,50
3 Gewoon Lidmaatschap gereduceerd tarief * € 91,50 n.v.t.
4 Aspirant Lidmaatschap (i.o. tot Seksuoloog NVVS) ** € 181,50 € 91,50
5 Aspirant Lidmaatschap (i.o. tot Aantekening Seksuologie NVVS of Consulent Seksuele Gezondheid NVVS) ** € 136,50 € 71,50
6 Lidmaatschap - PhD's *** € 136,50 € 71,50
7 Student Lidmaatschap **** € 50,- n.v.t.

Nieuwe leden betalen éénmalig inschrijfkosten á € 15,-. 

* Personen die in aanmerking komen voor het gereduceerd tarief zijn leden die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt en uitkeringsgerechtigd of pensioengerechtigd zijn en reeds 5 jaar achtereenvolgend NVVS-lid zijn geweest. U dient dit zelf bij het secretariaat van de NVVS aan te geven via info@nvvs.info.

** Het aspirant lidmaatschap staat open voor hen die nog niet aan de eisen voldoen voor gewoon lidmaatschap. Leden met een aspirant lidmaatschap hebben geen stem op de Algemene Ledenvergadering en hebben ook geen mogelijkheid om toe te treden tot het bestuur of kamers van de NVVS. Tevens staat het aspirant lidmaatschap open voor professionals in opleiding tot Seksuoloog NVVS, Consulent Seksuele Gezondheid NVVS of de Aantekening Seksuologie NVVS.

*** Lidmaatschap voor PhD's is geldig voor één jaar en alleen voor fulltime PhD's. Bij aanmelding voor het PhD lidmaatschap dient men aan te tonen dat ze fulltime PhD-student zijn middels een verklaring van de werkgever waarin staat dat men als promovendus is aangesteld. Leden in deze categorie lidmaatschap hebben geen stem op de Algemene Ledenvergadering en hebben ook geen mogelijkheid om toe te treden tot het bestuur of kamers van de NVVS.

**** Student lidmaatschap is geldig voor één jaar en is bedoeld voor studenten aan een HBO of academische basisopleiding. Bij aanmelding voor het student lidmaatschap wordt gevraagd om een geldige studentenpas. Student lidmaatschap is inclusief een online only abonnement op het Tijdschrift voor Seksuologie, de 2-maandelijkse e-nieuwsbrief en toegang tot het NVVS-netwerk van >600 NVVS-leden die werkzaam zijn in verschillende disciplines: psychologie, geneeskunde, maatschappelijk werk, pedagogiek, fysiotherapie. Student leden hebben geen stem op de Algemene Ledenvergadering en hebben ook geen mogelijkheid om toe te treden tot het bestuur of kamers van de NVVS.