info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

Klachten

Klachtencommissie

Indien een seksuoloog zich niet aan de gedragscode houdt, kan een klacht hierover worden ingediend bij de Klachten Commissie. Hierin hebben zowel NVVS leden zitting als een externe jurist. Het doel van de klachtenregeling is het recht doen aan een klager, met zo mogelijk herstel van de vertrouwensrelatie. Door goede verslaglegging wordt zicht gegeven op mogelijke tekortkomingen in het professionele handelen. Eventueel kunnen aanbevelingen worden gedaan ter verbetering. De volledige tekst van de gedragscode vindt u hier.

Indien de Klachten Commissie oordeelt dat de klacht juridische aansprakelijkheid kan inhouden, of dat het zware of herhaalde aantijgingen betreft, kan de klacht, met instemming van de klager, worden neergelegd bij de Tuchtrecht Commissie. Of de klager wordt geadviseerd de klacht voor te leggen aan een andere instantie.

Tuchtrechtcommissie

Deze commissie bestaat uit drie NVVS-leden en twee externe juristen. De Tuchtrecht Commissie is bevoegd maatregelen op te leggen, variërend van een waarschuwing tot levenslange royering als NVVS lid (inclusief de registratie Seksuoloog NVVS). De Klachten- en Tuchtrecht Commissies worden ondersteund door een ambtelijke secretaris.

De verjaringstermijn voor het indienen van klachten is gesteld op 10 jaar.
De volledige tekst van deze reglementen vindt u op de pagina klachtenreglement.

U kunt zich wenden tot de  Klachtencommissie.

 

Laatst aangepast op vrijdag, 30 december 2016 12:49