info@nvvs.info

075 - 647 63 74 (ook voor media)

FAQ

Ik overweeg om de Master Seksuologie in Leuven te volgen om op termijn geregistreerd Seksuoloog – NVVS-SH te kunnen worden. Kan dat?

Ja dit is mogelijk.
De Master Seksuologie in Leuven is een door de NVVS geaccrediteerde opleiding.

Let op:
Daarnaast dient u wel in het bezit te zijn van een BIG-registratie en over voldoende werkuren en supervisie te beschikken.

Ik overweeg om de NCOI cursus HBO Consulent Seksuele Gezondheid (CSG) te volgen om op termijn geregistreerd CSG – NVVS te kunnen worden. Kan dat?

Nee, u kunt alleen geregistreerd Consulent Seksuele Gezondheid-NVVS worden wanneer u een door de NVVS-geaccrediteerde opleiding Seksuologie volgt (daar valt de cursus bij NCOI helaas niet onder).

Ik overweeg om de NHA opleiding Seksuologie te volgen om op termijn geregistreerd CSG – NVVS of Seksuoloog NVVS SH te kunnen worden. Kan dat?

Nee, u kunt alleen geregistreerd Consulent Seksuele Gezondheid-NVVS of Seksuoloog NVVS SH worden wanneer u een door de NVVS-geaccrediteerde opleiding Seksuologie volgt (daar valt de cursus bij de NHA niet onder).

Wat is het voordeel voor mij om geregistreerd Seksuoloog – NVVS  te worden?

Registratie bij de NVVS betekent dat u deel uitmaakt van de groep seksuologen in Nederland die een keurmerk van kwaliteit dragen. Er zijn afspraken gemaakt met verzekeraars die seksuologische hulp uitsluitend (soms deels) wordt vergoed door seksuologen-NVVS-SH.

Ik wil graag één van de (door de NVVS geaccrediteerde) opleidingen tot Seksuoloog volgen. Staat dat open voor iedereen?

Nee, het is het beleid van de NVVS dat alleen diegenen zo’n opleiding kunnen volgen die in principe ook geregistreerd seksuoloog kunnen worden (nadat aan alle voorwaarden is voldaan).
U kunt alleen toegelaten worden tot één van de opleidingen als u een BIG-registratie heeft: namelijk hetzij een BIG-registratie als GZ-psycholoog of een BIG-registratie als arts.

Ik wil graag supervisor worden. Wat zijn de voorwaarden waaraan ik moet voldoen?

De precieze toelatingseisen zijn te vinden in het supervisiereglement:
U solliciteert als supervisor NVVS door het opsturen van uitgebreid CV en motivatiebrief naar de Kamer Onderwijs van de NVVS, via oc@nvvs.info.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen??

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt automatisch verlengd tenzij het bestuur voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar de opzegging heeft ontvangen. Opzegging door een lid kan door middel van een e-mail aan leden@nvvs.info gericht aan het bestuur. Een opzegging is geldig, wanneer deze schriftelijk (per e-mail) door het bestuur bevestigd wordt. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een jaar, waarin de contributie verschuldigd is, eindigt, blijft het volledige bedrag verschuldigd, ongeacht de oorzaak van de beëindiging.